XXIII KONFERENCJA NAUKOWA

pt. „ Wydział Farmaceutyczny AMG w obszarach badawczych

farmacja - kosmetyki - biotechnologia ”

  odbędzie się w dniach  21-22 maja 2009 roku.

Pierwszy dzień sesji będzie poświęcony sylwetce

prof. dr. hab. Zdzisława Brzozowskiego

– rektora AMG, twórcy polskiego leku przeciwcukrzycowego Glipolamid.

W drugim dniu odbędą się prezentacje ustne oraz będzie kontynuowana sesja posterowa. Więcej na      www.23konferencja.amg.gda.pl

dot. nowelizacji Prawa farmaceutycznego

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska informuje o możliwości prenumeraty

" Gazety Farmaceutycznej "  szczegóły na stronie www.kwadryga.pl

 

Biuro Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu informuje o planowanej

V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów,

 która odbędzie się w dniach 8-10 października 2009r. 

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone w późniejszym terminie.

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

20.04.2009/91