Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Gdański
80-416 Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 107


Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego uprzejmie zawiadamia,  że 15 września 2008 r. (poniedziałek) o godz 13.00 w pierwszym terminie, a o godz. 13.15 w drugim terminie, w sali wykładowej nr 1 Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Gdańsku przy alei Gen. J. Hallera 107, odbędzie się

ZEBRANIE
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

z następującym porządkiem:


1.    Otwarcie zebrania przez Wiceprezesa Oddziału Gdańskiego.
2.    Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania wyborczego.
3.    Sprawozdanie ustępującego Zarządu z działalności w latach 2007-2008.
4.    Przyjęcie sprawozdania zarządu.
5.    Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
6.    Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej.
7.    Wybór nowych władz Oddziału Gdańskiego na XXV kadencję:
    a)     wybór Komisji Skrutacyjnej,
    b)     wybór Prezesa Oddziału,
    c)     wybór 8 członków Zarządu,
    d)     wybór Komisji Rewizyjnej.
8.    Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa  Farmaceutycznego.
9.    Wolne wnioski.


                                                                      Za  Zarząd
                                                        Oddziału Gdańskiego PTFarm
                                                           mgr Ewa Tobolska-Klimek

Politechnika GdańskaWydział Zarządzania i Ekonomii    
       ogłasza nabór na:
        
Studia Podyplomowe
ZARZĄDZANIE APTEKĄ
październik 2008 – czerwiec 2009

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych będących pracownikami, właścicielami lub kierownikami aptek, chcących poszerzyć wiedzę z zakresu efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa jakim jest apteka
Studia wyposażają słuchaczy w praktyczną wiedzę z zakresu: zarządzania małą firmą, zarządzania finansami, marketingu i analizy rynku, rynku finansowego oraz najnowszych produktów finansowych oraz Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 (wraz z praktyczną informacją jak skonstruować wniosek o przyznanie środków pomocowych).
W ramach studium prowadzone będą następujące przedmioty: podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej,  podstawy organizacji i zarządzania, zarządzanie małą firmą, marketing apteczny, analiza rynku, negocjacje w biznesie, komunikacja interpersonalna, podstawy finansów przedsiębiorstwa, zarządzania finansami apteki, relacje z instytucjami finansowymi, elementy prawa, konstruowanie wniosków do Funduszy Europejskich.

Studia trwają dwa semestry (180 godzin), zajęcia odbywać się będą
w soboty i w niedzielę raz lub dwa razy w miesiącu.

           Informacje i zgłoszenia:
                Wydział Zarządzania i Ekonomii, siedziba ul. Traugutta 79, pokój 518
                         Tel: 058 347-22-70; fax: 058 347-24-53,
                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                    lub bezpośrednie u kierownika studium:
                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.zie.pg.gda.pl
ZAPRASZAMY  !!! 
BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
30.06.08/63
Ministr Zdrowia podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
 
 

KOMUNIKAT  WIF OLSZTYN