Komunikat w sprawie termometrów rtęciowych 

RECEPTY - REFUNDACJA

        W związku z decyzjami i uchwałami Naczelnej Rady Aptekarskiej Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska informuje, że przy opiniowaniu kandydata na stanowisko kierownika apteki, hurtowni farmaceutycznej i punktu aptecznego oraz przy przedłużaniu pełnienia funkcji kierownika apteki po przekroczeniu wieku (65 lat) będzie brana pod uwagę informacja, czy dana osoba zakończyła okres edukacyjny z wymaganą ilością punktów, bądź z ważnych przyczyn wystąpiła o przedłużenie okresu ciągłego szkolenia.
        Jednocześnie informujemy, że podanie o przedłużenie czasu trwania pierwszego okresu edukacyjnego ( 01.01.2004r. - 31.12.2008r.)  należy składać do 31 maja 2009r. w biurze izby.

                                              AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
                                                                 23.03.2009/88

BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

16.03.2009/86