Pacjenci z uprawnieniami IB otrzymują leki recepturowe na takich samych zasadach jak inni ubezpieczeni.

dot. zestawień refundacyjnych

Z uwagi na kończący się 31.12.2008r.

pięcioletni okres rozliczeniowy ciągłych szkoleń farmaceutów

zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina o konieczności dostarczania

do biura izby oryginałów certyfikatów szkoleń w celu dokonania wpisów

w kartach ciągłego szkolenia.


BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

13.10.08/65

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

06.10.08/64