BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

                                                                                                                       29.09.08/63

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
z okazji Święta patronów farmacji
Świętych Kosmy i Damiana
składa wszystkim farmaceutom najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności, zadowolenia z pracy zawodowej 
oraz wielu sukcesów w życiu osobistym. 
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że przesłanie danych szczegółowych elektronicznie przez "Portal" nie zwalnia aptek z obowiązku dostarczenia wydruku zestawienia refundacyjnego.
dot. preparatu KETONAL FORTE

dot. realizacji recept z uprawnieniami