BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
16.06.08/61GOIA informuje, że od 16 czerwca br. nastąpiła zmiana stałego dyżuru 

Radcy Prawnego - Kancelaria KONSENS

środa godz. 16.00 -18.00 

KOMUNIKAT Narodowego Funduszu Zdrowia

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą, aby na przesyłanych zawiadomieniach dotyczących numerów kont bankowych aptek zamieszczane były pełne dane adresowe banku, w którym apteka posiada konto. 

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
09.06.08/60