BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
07.01.08/41


Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
przy współpracy Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEKAM
Sp. z o.o. z siedzibą w ZakroczyniuBIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
17.12.07/40Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim

Karpacz 2008

 

W związku z wyrokiem Sądu Najwyższego dotyczącym Uchwały Nr 862 GORA z dnia 24.06.2013r. informujemy, że Uchwała ta miała na celu uświadomienie kierownikom aptek prowadzących bądź uczestniczących w programach lojalnościowych zagrożeń, jakie niesie uczestnictwo w tych programach.

Stwierdzenie przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem punktów 7 i 8 rzeczonej uchwały (przewidujących wystąpienie do kierowników aptek mogących prowadzić wyżej wymienione programy, które mogą naruszać art. 94a prawa farmaceutycznego o natychmiastowe ich zaprzestanie i wyznaczyć 14 dniowy termin do poinformowania Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o nie prowadzeniu tych programów i takich działań w kierowanej aptece lub ich zaprzestaniu, a w razie braku odpowiedzi i potwierdzeniu, że apteka nadal działa niezgodnie z prawem w tym zakresie, skierować, w związku z podejrzeniem naruszenia obowiązujących przepisów prawa, zawiadomienie do OROZ) nie powoduje zaprzestania zgłaszania do O. Rz. O. Z. i WIF kierowników aptek prowadzących programy lojalnościowe.

W chwili obecnej wszelkie informacje o programach lojalnościowych są kierowane do O. Rz. O. Z., który następnie zgłasza ten przypadek do WIF.

 

Informujemy, że wyrok Sądu Najwyższego nie oznacza bezkarności kierowników aptek biorących udział w programach lojalnościowych."