Komunikat do właścicieli Aptek i Okręgowych Izb Aptekarskich!

Wspólnie z Hurtownią Aptekarską GALENICA NOVA z Poznania podjęliśmy  inicjatywę zaskarżenia Ustawy Refundacyjnej w części dotyczącej urzędowych marż detalicznych na leki refundowane. Powodem zaskarżenia jest przyjęta w Ustawie Refundacyjnej w art.7 pkt 4 definicja urzędowej marży detalicznej oraz tryb ogłaszania nowych cen detalicznych powodujących straty w aptekach oraz konieczność sprzedaży leków poniżej cen zakupu.
Kancelaria Radców Prawnych z Poznania przygotowująca wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego wykazała w sposób nie budzący wątpliwości naruszenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców prowadzących apteki.
Jeżeli uznają Państwo nasze działania za słuszne, proszę wydrukować załączoną "Deklarację poparcia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich" i przesłać listem zwykłym lub zbiorczym na adres GALENICA NOWA Sp.z o.o., ul.Szczepankowo 130 , 61-306 Poznań.
Deklaracje zostaną załączone do wniosku.
mgr farm.Eugeniusz Bukiewicz
Apteka Farmed Warszawa

KOLEŻANKI I KOLEDZY FARMACEUCI - potrzebna pomoc 1% podatku dla MARCELA

Poniżej wypowiedź Rzecznika Ministerstwa Zdrowia jako komentarz do naszej akcji wysyłania wezwań do Ministra Zdrowia.

Jest to część artykułu z "Pulsu Biznesu" z dnia 16.01.2014r. autorstwa Pani Redaktor Aliny Treptow.

 

"Ministerstwo Zdrowia (MZ) jest zaskoczone oburzeniem aptekarzy. Krzysztof Bąk, rzecznik MZ, zwraca uwagę, że zmiany na listach nie są niczym nowym - ustawa refundacyjna, a tym samym nowe listy leków refundowanych, są wydawane przecież od 2012r.

- Nie rozumiem, dlaczego wiedząc o nadchodzących zmianach, właściciele aptek poczynili takie zapasy produktów leczniczych, których przecena mogłaby narazić ich na istotne straty finansowe. Zgodnie z ustawą, apteka jest zobowiązana do zapewniania dostępności do leku, a nie zapasów leku - mówi Krzysztof Bąk.

Jego zdaniem, prowadzenie apteki ogólnodostępnej "wiąże się z koniecznością utrzymywania określonych stanów magazynowych celu zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na właściwym poziomie, jednakże sposób zarządzania tymi zasobami zależy od kompetencji właściciela apteki".

Podkreślił, że MZ zdaje sobie sprawę, iż apteka nie jest w stanie zapewnić dostępności wszystkich produktów z listy refundacyjnej, których jest blisko 4 tyś. "