ODPADY - do 15 marca 2019r. za 2019r.

 

Zgodnie z przepisami, wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek składania rocznego sprawozdania

o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie przedkłada się Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zestawienie danych o odpadach należy sporządzić na wzorach formularzy stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych o odpadach, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze. 

 

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Środowiska udzieloną Naczelnej Izbie Aptekarskiej w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 06* - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne , inne niż wymienione w 18 01 06

16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 - opakowaniu ze szkła

16 02 13* - zużyte świetlówki.

16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek

6 03 04 - gaśnice

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez pacjentów. Tego typu odpady są zaklasyfikowane pod kodem : 20 01 31 oraz 20 01 32 i nie powinny być ujmowane w niniejszym sprawozdaniu.

Przeterminowane leki wytworzone w aptece klasyfikowane są pod kodem: 18 01 08. i 18 01 09

 

LINK DO FORMULARZA ZESTWIENIA który po wypełnieniu i podpisaniu należy wysłać na adres: lub formularz    FORMULARZ

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Srodowiska i Rolnictwa

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

http://bip.pomorskie.eu/m,134,odpady.html

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

"MedFarma 2019- Nowoczesna opieka farmaceutyczna w praktyce"

30.03.2019r. Gdańsk (sobota)

Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9, Gdańsk

 W ramach szkolenia można uzyskać 6 punktów edukacyjnych "twardych" i 4 punkty edukacyjne "miękkie".

Zaproszenie

Program konferencji

 

 

 

Szanowni Pańswto,

Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi o "zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej",

których odbiorca proszony jest o przygotowanie dokumentów wymienionych rzekomo w pliku dołączonym do wiadomości.

 

 

008332 r0 620

 

 

Plakat zycie za zycie

PROGRAM

 

 

Serdecznie zapraszamy

na 7. edycję spotkań w ramach Akademii Farmaceuty

POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO

 POSTĘPY W FARMAKOTERAPII CHORÓB ALERGICZNYCH

ZAPROSZENIE

POTWIERDZENIE OBECNOŚCI
Prosimy o potwierdzenie swojej obecności na www.akademiafarmaceuty.edu.pl
lub wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.