Komunikat w sprawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przekazuje treść przepisu wraz wyjaśnieniami.

Art. 4.

  1. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

W ocenie GOIA:

  1. Dla aptek niewymienionych w uchwale rady powiatu dotyczącej dyżurów w dni wolne od pracy dzień 12.11.2018 r.  jest co do zasady dniem wolnym od pracy.
  2. W przypadku, gdy uchwała rady powiatu wskazuje jedną aptekę odpowiedzialną za zapewnienie dostępności świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy – apteka wskazana zapewnia dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r. (Dla pozostałych aptek w tym powiecie 12.11.2019 r. jest dniem wolnym od pracy.)
  3. W sytuacji, gdy w uchwale rady powiatu nie wskazano jednoznacznie konkretnej apteki, tut. Izba gotowa jest przedstawić swoje stanowisko w zakresie konieczności zapewnienia pacjentom dostępu do usług farmaceutycznych. W razie kierowania zapytań w tej sprawie, prosimy o wskazanie problematycznych uchwał rad powiatów ustalających godziny pracy aptek lub ich przesłanie, co przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

Pełny tekst ustawy jest dostępny pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002117


                 Szanowni Państwo, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  Wydział Nauk o Zdrowiu przedłuża rekrutację na studia podyplomowe Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna do 17 listopada 2018r.  

 ​C​elem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

​ ​Program studiów obejmuje kształcenie w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, polityki zdrowotnej, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii i demografii, marketingu społecznego w promocji zdrowia, źródeł finansowania promocji zdrowia, programów zdrowotnych, organizacji pozarządowych w promocji zdrowia.Kadra nauczająca składa się głównie ze specjalistów w dziedzinie zdrowie publiczne. Są to osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej jak i praktycznej w obszarze zdrowia publicznego.  Studia skierowane są zarówno do osób które ukończyły studia na poziomie licencjatu, jak i magisterium. 

Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy planowane są jeden raz w miesiącu).
Cena studiów podyplomowych - 3400 zł (płatne w dwóch ratach - 1700 zł za semestr).
 Zapraszam do REKRUTACJI  do 17 listopada 2018r.
https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/rejestracjakandydata.html

  Wszelkie pytania i wątpliwości ​ proszę kierować na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
​ lub bezpośrednio do Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2 c, ​15-222 Białystok
​, tel. 857485525​

Aktualna agenda konferencji dla farmaceutów Akademia MYLAN

która odbędzie się 10.11.2018r. w Gdańsku.

Konferencja zostanie zakończona testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 6 punktów edukacyjnych „twardych“
w ramach szkoleń ciągłych przyznawanych przez Uniwersytet Jagielloński. Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 2 punktów edukacyjnych „miękkich” przyznanych przez GOIA, wpisywane na podstawie listy obecności.

 

Konferencja Akademia MYLAN

Szanowni Państwo,

Informujemy, że biuro GOIA 2 listopada 2018 (piątek) będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,


przekazujemy informację dla aptek oraz punktów aptecznych

w zakresie podłączenia do Systemu P1 w terminie do 31 grudnia 2018r.

 

Komunikat