W imieniu firmy ANGELINI PHARMA POLSKA zapraszamy w dniu

28 listopada 2018 r. (środa) o godz. 18:30

 HOTEL FOCUS PREMIUM Gdańsk

na warsztaty. Szczegóły w  linku poniżej

ANGELINI PHARMA POLSKA WARSZTATY SZCZEGÓŁY

 

plakat Istebna 2019

Szczegółowy plan Ski Farma Cup

 

Szanowni Państwo,

Z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej w załączeniu uprzejmie przekazujemy nową procedurę wnioskowania o dostęp do Systemu P1 dla kierowników aptek przebywających obecnie na urlopie/zwolnieniu, którzy nie są w stanie osobiście złożyć wniosku o założenie konta w P1.

nowa procedura wnioskowania o dostęp do Systemu P1 dla kierowników aptek przebywających obecnie na urlopie/zwolnieniu

Wniosek o zakładanie konta

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 12 listopada 2018 (poniedziałek) biuro GOIA jest nieczynne.

Komunikat w sprawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przekazuje treść przepisu wraz wyjaśnieniami.

Art. 4.

  1. Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.2) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

W ocenie GOIA:

  1. Dla aptek niewymienionych w uchwale rady powiatu dotyczącej dyżurów w dni wolne od pracy dzień 12.11.2018 r.  jest co do zasady dniem wolnym od pracy.
  2. W przypadku, gdy uchwała rady powiatu wskazuje jedną aptekę odpowiedzialną za zapewnienie dostępności świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy – apteka wskazana zapewnia dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r. (Dla pozostałych aptek w tym powiecie 12.11.2019 r. jest dniem wolnym od pracy.)
  3. W sytuacji, gdy w uchwale rady powiatu nie wskazano jednoznacznie konkretnej apteki, tut. Izba gotowa jest przedstawić swoje stanowisko w zakresie konieczności zapewnienia pacjentom dostępu do usług farmaceutycznych. W razie kierowania zapytań w tej sprawie, prosimy o wskazanie problematycznych uchwał rad powiatów ustalających godziny pracy aptek lub ich przesłanie, co przyspieszy udzielenie odpowiedzi.

Pełny tekst ustawy jest dostępny pod linkiem:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002117