Wyszukiwarka

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

Serdecznie zapraszamy
 
do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Farmaceuta na oddziale szpitalnym - korzyści i wyzwania", która odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w nowoczesnym budynku Wydziału Farmaceutycznego z O. Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości odnośnie farmacji klinicznej wśród pracowników ochrony zdrowia, sprowokowanie dyskusji na ten temat, zachęcenie do zatrudniania farmaceutów klinicznych jako pełnoprawnych członków zespołów interdyscyplinarnych dbających o dobro pacjenta, a także nawiązanie szerszej współpracy między przedstawicielami zawodów medycznych.
 
Konferencja organizowana jest przez Katedrę i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z Komisją Farmakologii i Farmacji Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii oraz Studenckim Kołem Farmakologii Klinicznej.
 
Gośćmi będą m. in. krajowe autorytety w dziedzinie farmacji klinicznej - prof. dr hab. Edmund Grześkowiak, farmakologii klinicznej - prof. dr hab. Bogusław Okopień, a aspekty ekonomiczne obecności farmaceuty na oddziale poruszy prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska. Prelegentami będą również specjaliści ze Słowenii, Czech oraz Niemiec – w tym mgr farm. Klaus Meier, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Onkologicznych.
 
Za udział w wydarzeniu przyznawane będą punkty edukacyjne.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do odwiedzenia
oraz profilu w mediach społecznościowych https://www.facebook.com/farmaceutanaoddziale/
 
 
 
 
 

ODPADY - do 15 marca 2017r. za 2016r.

 

Zgodnie z przepisami, wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zestawienie danych o odpadach należy sporządzić na wzorach formularzy stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych o odpadach, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze. 

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Środowiska udzieloną Naczelnej Izbie Aptekarskiej w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 06* - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne , inne niż wymienione w 18 01 06

16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 - opakowaniu ze szkła

16 02 13* - zużyte świetlówki.

16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek

6 03 04 - gaśnice

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez pacjentów. Tego typu odpady są zaklasyfikowane pod kodem : 20 01 31 oraz 20 01 32 i nie powinny być ujmowane w niniejszym sprawozdaniu.

Przeterminowane leki wytworzone w aptece klasyfikowane są pod kodem: 18 01 08. i 18 01 09

 

LINK DO FORMULARZA ZESTWIENIA który po wypełnieniu i podpisaniu należy wysłać na adres: lub formularz    FORMULARZ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Srodowiska i Rolnictwa

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

http://bip.pomorskie.eu/m,134,odpady.html

 

 

Szanowni Państwo,

Poselski projekt zmian w prawie farmaceutycznym, który zakłada uporządkowanie rynku oraz ograniczenie istniejących patologii, od dawna cieszy się poparciem ze strony samorządów: aptekarskiego, pielęgniarek i położnych oraz diagnostów laboratoryjnych. Zmiany w prawie popierają też młodzi farmaceuci z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji. Teraz do grona jego zwolenników dołączyli także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Tym samym projekt uzyskał szerokie poparcie ze strony kluczowych organizacji, skupiających w sumie ponad 0,5 miliona osób reprezentujących tzw. „biały personel”.

Więcej informacji:

http://www.nia.org.pl/2017/02/20/srodowisko-medyczne-popiera-projekt-zmian-w-prawie-farmaceutycznym/

***

Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

http://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7023

Komunikat nr 2
 
Koleżanki i Koledzy, w tym roku przypada jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu. Dlatego też, już po raz czwarty spotykamy się na zjeździe absolwentów.

Główna uroczystość tj. konferencja: „Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii” związana jest z jubileuszem 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Konferencja ta jest organizowana przez Władze Wydziału i Dziekana - Panią prof. dr hab. Krystynę Olczyk.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne (program na stronie http://www.konferencjafarmacja45.pl/page/9/).

Natomiast oprócz aspektów naukowych - cechą IV Zjazdu jest także możliwość spędzenia czasu w biesiadnej atmosferze.

Ponieważ Klub Studencki jest w remoncie, planujemy zorganizowanie wieczornego spotkania w jednym z hoteli w Sosnowcu (wraz z możliwością noclegu).

Dlatego też zapraszamy Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w konferencji i spotkaniu towarzyskim, a także poinformowanie wszystkich znajomych !!!

Będzie nam wszystkim bardzo miło spędzić kilka godzin w gronie „starych przyjaciół”.

W kolejnym komunikacie nr 3 przekażemy bardziej szczegółowe informacje.

Andrzej Bednarz - 603 193 247
Stanisław Dyląg - 602 530 300
Małgorzata Korzeńska-Sokół - 693 828 552

Są to osoby, do których można się zwracać o dodatkowe informacje.

Z poważaniem
Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Andrzej Bednarz

Szanowni Państwo,

Zapraszamy farmaceutów, studentów farmacji oraz innych pracowników służby zdrowia na ogólnopolskie sympozjum rekolekcyjne

pt. Leczenie w ginekologii a nauka Kościoła Katolickiego, które odbędzie się w dniach 17-19 marca 2017 roku w Nałęczowie koło Lublina.

W programie  wystąpienia: dr Moniki Szczepanik - Wykorzystanie modelu Creighton’a  w diagnostyce cyklu kobiecego,
 
dra Macieja Barczentewicza - Leczenie niektórych schorzeń kobiecych: endometriozy, zespołu policystycznych jajników, zaburzeń cyklu, mięśniaków, niepłodności
oraz ks. dr. hab. Piotra Kieniewicza - Dystrybucja środków antykoncepcyjnych a farmaceuci.
 
Szczegóły  znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
 
Program: