• Uprzejmie przekazujemy pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Janusza Cieszyńskiego
  • dotyczące Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

 

Pismo MZ ws. ZSMOPL