Schering-Plough ma zaszczyt zaprosić do udziału w wykładzie pod patronatem
Naczelnej Izby Aptekarskiej
            "Rola farmaceuty w doborze leczenia najczęstszych chorób układu oddechowego
          z uwzględnieniem wpływu leków na czynności poznawcze pacjenta"
 
Wykład odbędzie się w dniu 31.01.2009 (sobota) o godz. 900
 w Hotelu Hotton, Gdynia ul.św. Piotra  8
 
Wykład poprowadzi dr n.med. Adam Chustecki z Polikliniki SPCSK w Warszawie

Uczestnikom przysługują 2 punkty edukacyjne. 

SPECJALIZUJ SIĘ A JEDNOCZESNIE ZDOBYWAJ PUNKTY

W SZKOLENIU CIĄGŁYM !!!

 

Przypominamy, że Wydział Farmaceutyczny AMG jako Jednostka Szkoląca posiada akredytację Ministra Zdrowia RP na kształcenie w ramach następujących specjalności:

- farmacji aptecznej

- farmacji szpitalnej

- analityki farmaceutycznej

- farmacji przemysłowej

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie Ośrodka Szkolenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego AMG dwa razy do roku tj do dn. 1 czerwca i 15 grudnia.

Bardzo istotne jest to, że za realizację programu specjalizacji w formie kursów przysługuje nawet 25 punktów edukacyjnych w szkoleniu ciągłym za każdy kurs, a realizacja specjalizacji np. z farmacji aptecznej to 7 kursów. Ponadto dodatkowo 30 punktów przysługuje za uzyskanie tytułu specjalisty.

Aktualne informacje o szkoleniu podyplomowym ciągłym i specjalizacyjnym znajdziecie Państwo na stronie internetowej OSzP Wydziału Farmaceutycznego AMG, www.amg.gda.pl (kolejność przejść na stronie: Struktura Uczelni, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Ośrodek Szkolenia Podyplomowego) oraz pod numerem telefonu sekretariatu OSzP: (058) - 349 32 05

od poniedziałku do piątku w godz. 815 – 1430 .

Ponadto informacje nt. programu szkolenia można znaleźć na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

                                                       Serdecznie zapraszam do udziału,

                                            
                                                        Prof. AMG.dr hab. Wiesław Sawicki
                                                        Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego
                                                        Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG

BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

                                                                                      19.01.2009/78

BARDZO WAŻNE DLA SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ !

 

Zgodnie z zaleceniami CMKP wymogiem pełnego zrealizowania programu specjalizacji np. z farmacji aptecznej jest opracowanie i publiczne przedstawienie pracy poglądowej na temat uzgodniony z kierownikiem specjalizacji.

Stąd też w ramach organizacji w dniu 21 i 22 maja 2009 r. Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego AMG zostanie zorganizowany dla farmaceutów specjalizujących się wydzielony panel eksponujący ich prace w formie plakatów.

            Proszę, aby w terminie do końca marca 2009 r. przesłać na adres Ośrodka Szkolenia Podyplomowego Wydz. Farm. AMG zgłoszenie prezentacji pracy w formie plakatu. Zgłoszenie powinno zawierać:

imię i nazwisko specjalizującego oraz kierownika specjalizacji, temat prezentowanej pracy oraz miejsce i adres zatrudnienia.

            Plakaty o wymiarach ok. 90 x 120 cm powinny zawierać: imię i nazwisko autora, miejsce i adres pracy, tytuł prezentowanej pracy, imię i nazwisko oraz miejsce i adres pracy kierownika specjalizacji oraz treść prezentowanej pracy.

 

                                                          Prof. AMG dr hab. Wiesław Sawicki
                                                          Kierownik Ośrodka Szkolenia Podyplomowego
                                                          Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AMG

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Oddział w Gdańsku

zaprasza na

zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu

27 stycznia 2009 r. (wtorek), o godz. 17.15

Audytorium Maksimum (duża sala wykładowa) Wydziału Farmaceutycznego AMG
(Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 107).
 
Uczestnicy spotkania otrzymują 2 punkty edukacyjne
 

W programie wykład n.t.

„Rola peptydów we współczesnej farmacji”

Prowadzenie – dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz

Prezes

Dr farm. Piotr Kowalski