BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
11.02.08/45


BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

04.02.08/44

I

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 2 lutego 2008r. zmarł
ś.p.
Prof.dr hab. Michał Nabrzyski


wieloletni prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej
w Gdańsku, emerytowany profesor Katedry i Zakładu Bromatologii.
 
Msza Święta odbędzie się dn. 7.02.2008r. (czwartek) o godz. 11:00
w Kościele Księży Zmartwychwstańców (ul. Gomółki, Gdańsk-Wrzeszcz).

Pogrzeb tego samego dnia o godz 12:15 na Cmentarzu Srebrzysko.

Spotkanie  absolwentów
Wydziału Farmaceutycznego AM w Lublinie,

       Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów
      którzy rozpoczęli studia w roku 1973 i 1974  
     na spotkanie
które odbędzie się 31 maja 2008r.  g. 18.00
w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 54 w LublinieBIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

28.01.08/43