Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO).

 NOWE FORMULARZE

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa nowe wzory formularzy oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez VanityStyle Sp. z o.o. podpisywanych przez osoby przystępujące do Programu rekreacyjno-sportowego.

Uwaga! Zmiana formularzy oświadczeń dotyczy jedynie nowych Użytkowników Programu FitProfit/FitSport, którzy dołączają do programu od nowego okresu rozliczeniowego. Nie wymagamy ponownego zebrania oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych wyrażonych na dotychczas obowiązującym wzorze.

Uprzejmie informujemy również, że w związku z wejściem w życie RODO oraz potrzebą doprecyzowania pozostałych postanowień w celu poprawy jakości obsługi Użytkownikówmienione zostały Regulaminy korzystania z kart w ramach Programu FitProfit/FitSport. Nowa treść regulaminów wraz  z informacją co uległo zmianie dostępna poniżej.

Aktualny regulamin, wzory oswiadczeń oraz informacje dot. terminów płatności i składania wniosków poniżej:

Instrukcje wpłat

Instrukcje wpłat 2

Instrukcje wpłat3

Regulamin FitProfit

Regulamin FitSport

Zmiany do regulaminu FitProfit

Zmiany do regulaminu FitSport

Formularz oswiadczenia dla osoby towarzyszącej

Formularz oświadczenia dla pracownika

Formularz oświadczenia dla dziecka