Opłata recyklingowa za lekkie torby z tworzywa sztucznego

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłat opłaty recyklingowej pobranej od nabywających lekkie torby z tworzywa sztucznego (do 15.03.2019r.).

Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty.

 

W przypadku aptek położonych na terenie województwa pomorskiego opłatę należy wnieść do 15 marca 2019 r. na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

PKOBP  68 1020 1811 0000 0402 0340 6956

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy podmiotu, adres oraz NIP lub regon

 

Stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2389) 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wniesienie opłaty nie wiąże się ze sporządzeniem dodatkowego sprawozdania w formie papierowej.

Pozostałe informacje dostępne na stronie:

https://bip.pomorskie.eu/m,466,oplata-recyklingowa-od-toreb-foliowych.html