Dyżur Aptek od 01.01.2016r. do 30.09.2016r.

Dyżur Aptek od 01.10.2016r. do 30.06.2017r.

 

Adresy i telefony aptek:


1. Apteka "Alfa" Sztum ul Sienkiewicza 10, tel. (0-55) 2772712
2. Apteka "Medicus" Sztum ul Morawskiego 1, tel. (0-55) 2773795
3. Apteka "Św. Anny" Sztum ul Galla Anonima 12, tel. (0-55) 2775050
4. Apteka "Centralna" ul Mickiewicza 50, tel. (055) 2476792
5. Apteka "Centrum Zdrowia" ul Baczyńskiego, tel 731418026
6. Apteka "Vitaminka" ul. Reja 12, (55) 2670013