dot. realizacji recept z uprawnieniami

dot. rozliczeń refundacyjnych za pomocą portalu

Ogólnopolski Dzień Aptekarza 25 września 2008r.

BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

                                                                                      01.09.08/62

POPRAWIONA WERSJA  SCHEMATU OBIEGU SPRAWOZDAŃ REFUNDACYJNYCH