Ministr Zdrowia podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
 
 

KOMUNIKAT  WIF OLSZTYN

BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

23.06.08/62Narodowy Fundusz Zdrowia

KOMUNIKAT GŁOWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO