Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

 

Obowiązek rejestracji w BDO - dotyczy właściciela apteki

 Dnia 24 lipca 2018 roku upływa termin uzyskania wpisu do rejestru BDO, czyli do „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (www.bdo.mos.gov.pl).

Obowiązek rejestracji dotyczy każdego wytwórcy odpadów, który wytwarza odpady medyczne i weterynaryjne, pomimo, iż wcześniej nie musiał posiadać zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub zezwolenia na gospodarowanie tymi odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Wniosek o wpis do rejestru BDO (podmioty- m.in. apteki, lekarze, przychodnie, szpitale oraz inne podmioty wprowadzające odpady na rynek)- wypełniają tylko Dział I wraz

z oświadczeniem należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Marszałkowskim. Wniosek o wpis do rejestru nie podlega opłacie.

Urząd w terminie do 30 dni rozpatruje wniosek i przesyła zawiadomienie o nadaniu numeru rejestrowego i utworzeniu indywidualnego konta w bazie danych wraz z hasłem dostępu do portalu. Po otrzymaniu hasła należy zalogować się do portalu w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie hasło wygaśnie.

Nadany numer rejestracyjny powinien być umieszczany na dokumentach związanych z gospodarką odpadami np. na karcie ewidencji i przekazania odpadów.

Wszelkie informacje i formularze dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

https://bip.pomorskie.eu/a,58843,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami-art-49.html

Wzory oświadczenia i wniosku: BDO-WZORY

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z oświadczeniem firmy  firmy KRKA-POLSKA Sp. z o.o. dotyczącym leków Valsacor i Co-Valsacor.


W nawiązaniu do decyzji GIF dotyczących wycofania z obrotu serii różnych produktów leczniczych, zawierających substancję czynną walsartan, z powodu wystąpienia zanieczyszczenia w substancji czynnej (API), pochodzącej od wytwórcy Zhejiang Huahai Pharmaceuticals Co. Ltd. firma KRKA d.d. Novo Mesto, Słowenia, jako podmiot odpowiedzialny oraz wytwórca oświadcza, że nie kupuje i nie stosuje substancji czynnej (API) Valsartanum od producenta Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. w Chinach.

Produkty firmy KRKA, Valsacor i Co-Valsacor wytwarzane są zgodnie z unijnymi i międzynarodowymi standardami produkcji farmaceutycznej, o czym świadczy przyznanie certyfikatu jakości CoS (Certificate of suitability) wydanego przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków i Ochrony Zdrowia (EDQM) z siedzibą w Strasburgu.

W związku z powyższym firma KRKA-POLSKA sp. z o. o. zapewnia, że produkty lecznicze Valsacor oraz Co-Valsacor nie zawierają niebezpiecznego zanieczyszczenia i są całkowicie bezpieczne dla pacjentów.

Każdego dnia na świecie ponad 2 miliony pacjentów jest skutecznie leczonych produktami Valsacor i Co-Valsacor, co świadczy o ogromnym zaufaniu lekarzy od ponad 10 lat.

KRKA-POLSKA sp. z o. o. - wiodąca firma w obszarze kardiologii oraz lider rynku walsartanów, jest w pełni przygotowana na zwiększone zapotrzebowanie rynku na leki zawierające walsartan. Valsacor i Co-Valsacor są i będą dostępne w hurtowniach farmaceutycznych i aptekach na terenie całej Polski.

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Polpharmy BH Sp. z o.o. w sprawie wycofania Vanatex i Vanatex HCT:

KOMUNIKAT POLPHARMY

 

 Szanowni Państwo,

z związku z wyycofaniem z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum), zapraszamy do zapoznania się z poniższym komunikatem:

W związku z wycofaniem przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancję czynną walsartan (valsartanum), przedstawiamy następujące wyjaśnienia dla pacjentów.

Masz wątpliwości, zapytaj farmaceutę!

Nie wszystkie leki zawierające walsartan (valsartanum) pochodzą z wadliwych serii. Na rynku wciąż pozostaje wiele produktów wytworzonych na bazie tej substancji i spełniających odpowiednie standardy jakościowe. Pacjenci, którzy mają wątpliwości dotyczące przydatności zakupionego leku, mogą to zweryfikować w aptekach.

Czego możesz oczekiwać od farmaceuty? Możliwe dwa scenariusze

Jeśli okaże się, że produkt jest wadliwy, pacjent może poprosić farmaceutę o wypisanie recepty farmaceutycznej na odpowiednik danego leku (w przypadku zagrożenia zdrowia). Farmaceuta może też wydać jedno opakowanie leku na receptę bez recepty (w przypadku zagrożenia życia). W obu przypadkach pacjent nabędzie ten lek ze stuprocentową odpłatnością.
Po stwierdzeniu wadliwości produktu, farmaceuta może od razu pokierować pacjenta do lekarza, który wystawi receptę na odpowiednik leku. Z nową receptą pacjent trafia z powrotem do apteki, a farmaceuta wydaje lek.

Pacjentów prosimy o cierpliwość i zrozumienie zaistniałej sytuacji, w jakiej – nie ze swojej winy – znalazły się apteki.

Szanowni Państwo,

w związku z wycofaniem z obrotu wskazanych serii produktów leczniczych zawierających substancję czynną walsartan (valsartanum), zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

Wycofanie z obrotu- waltarsan