Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

Z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej

w załączeniu uprzejmie przekazuje informację dotyczącą realizacji obowiązku sprawozdawczego na

formularzu ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego ( stan w dniu 31 XII 2017 r. )

Formularz ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego

 

 

ZAPROSZENIE Akademia Omron na stronę GOIA

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Mistrzostwach Polski w pływaniu lekarzy i aptekarzy, które odbędą się w dniach 26,27,28 kwietnia 2018 roku w Dębicy

Więcej szczegółów na tenat zapisów i regulaminu : Mistrzostwa Polski w pływaniu lekarzy i aptekarzy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o trwającej procedurze naboru do zaszczytnej służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.

Więcej informacji : Nabór kandydatów do wojska w charakterze oficera farmaceuty

 

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2018 roku wynosić będzie 10,50 zł.

Podstawa prawna:
– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7. (Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696) 
– Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. (Dz.U. 2017 poz. 1747)