Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"




Wykonane przez:

Aktualna agenda konferencji dla farmaceutów Akademia MYLAN

która odbędzie się 10.11.2018r. w Gdańsku.

Konferencja zostanie zakończona testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego pomyślne zaliczenie umożliwi uzyskanie 6 punktów edukacyjnych „twardych“
w ramach szkoleń ciągłych przyznawanych przez Uniwersytet Jagielloński. Za uczestnictwo w pozostałych wykładach przewidziane jest uzyskanie 2 punktów edukacyjnych „miękkich” przyznanych przez GOIA, wpisywane na podstawie listy obecności.

 

Konferencja Akademia MYLAN

Szanowni Państwo,

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, przekazujemy życzenia prezes NRA p. Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej skierowane do wszystkich farmaceutów i aptekarzy.

https://www.nia.org.pl/2018/09/26/ogolnopolski-dzien-aptekarza-2018/

Praca farmaceuty przynosi wiele oszczędności dla całego systemu, powiedziała prezes NRA w rozmowie z Iwoną Schymallą, redaktor naczelną Medexpress.pl zachecamy do zapoznania się z  artykułem

https://www.nia.org.pl/2018/09/26/prezes-nra-praca-farmaceuty-przynosi-wiele-oszczednosci-dla-calego-systemu/

Informacja o zebraniach zaplanowanych na październik dla
farmaceutów, organizowane przez Oddział Gdański PTFarm.

 

 PTFarm zebrania naukowo-szkoleniowe w październiku

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w sobotę, 20 października 2018 roku, w Gmachu Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. J. Muszyńskiego 1 odbędzie się I Spotkanie Szkoleniowo-Warsztatowe "Farmaceuci dla Pacjentów".
W ramach tego spotkania odbędzie się szkolenie dla farmaceutów poświęcone problematyce opieki farmaceutycznej nad seniorem z chorobą przewlekłą. Kurs "Opieka farmaceutyczna: Geriatria" (S.C. 1.40/2018/1) zostanie zakończony testem sprawdzającym , którego zaliczenie umożliwi uzyskanie 8 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ciągłego, potwierdzone wydaniem certyfikatu uczestnictwa. Warunkiem udziału w Spotkaniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty. Koszt opłaty za udział w kursie wynosi 35 złotych.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez farmaceutów, w tym potwierdzeń zapłaty, upływa w dniu 06.10.2018 r.
Informacje szczegółowe dotyczące  tego wydarzenia, w tym formularz rejestracyjny dotyczący uczestnictwa w kursie znajdują się pod adresem: http://farmaceucidlapacjentow.umed.pl/

Ankieta – badanie zmiany wartości magazynu apteki wynikającego z nowej listy cen leków refundowanych od 1.09.2018 r.

W nawiązaniu do opublikowanego obwieszczenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.67), proszę o podanie, jak zmiana cen wpłynęła na stan magazynu tj. czy stan magazynu: wzrósł, spadł oraz o jaką kwotę netto.

W tym celu proszę o wypełnienie anonimowej ankiety: https://goo.gl/uS7JVY