Wyszukiwarka

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

nalewka

 

REGULAMIN

SANOFI

Warszawa, 19 września 2016 roku

Komunikat do aptek

Szanowni Państwo,

W imieniu hurtowni farmaceutycznej Sanofi-Aventis sp. z o.o. – dystrybutora leku Atram w Polsce, w związku z wycofaniem z obrotu (decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, znak GIF-N-ZJP-4350/29/ML/16 z dnia 6 września 2016 roku) trzech serii produktu leczniczego Atram :

Atram 12,5 seria 2561215 data ważności 11.2017

Atram 12,5 seria 2510216 data ważności 01.2018

Atram 6,25 seria 2010216 data ważności 01.2018

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z treści komunikatu do aptek z dn. 9 września b.r., opublikowanego na stronie internetowej Sanofi, w załączeniu przesyłamy wzory dokumentów służące do udokumentowania dokonywanych w Państwa aptece wymian zwracanych opakowań produktu Atram z ww. serii na opakowania produktu Atram z serii nieobjętych zwrotem.

  1. Załącznik nr 1. Pismo przewodnie

  2. Załącznik nr 2. Protokół zwrotu produktu zgodnie z załączonym wzorem

  3. Załącznik nr 3. Nota księgowa wystawiona na Sanofi –Aventis  sp. z o.o. o treści „ odszkodowanie za wycofanie z rynku produktu…….”

  4. Do ww. pakietu dokumentów należy również dołączyć zestawienie wystawionych recept farmaceutycznych , bez danych pacjenta.

Zgodnie z treścią wspomnianego powyżej komunikatu, Sanofi-Aventis sp. z o.o. pokryje poniesione przez Państwa straty z tytułu wydania pacjentom, w miejsce zwracanych opakowań leku Atram, nowych opakowań z innych serii, na podstawie recepty farmaceutycznej. Zobowiązanie Sanofi-Aventis sp. z o.o. do zwrotu kosztów nie obejmuje wymiany produktu nabytego w Państwa aptece, dokonanej w okresie ważności recepty – w tym przypadku wymiana nie generuje dodatkowych kosztów po Państwa stronie.

W celu uzyskania od Sanofi-Aventis sp. z o.o. odszkodowania z powyższego tytułu uprzejmie prosimy o przesłanie oryginałów ww. dokumentów na adres:

Randstad Payroll Solutions
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
z dopiskiem: Sanofi

Po wstępnej weryfikacji poprawności otrzymanych dokumentów skontaktuje się z Państwem przedstawiciel firmy Randstad, działającej na rzecz Sanofi-Aventis sp. z o.o., w celu potwierdzenia poprawności przesłanych danych i uruchomienia płatności na Państwa rzecz lub z informacją o konieczności uzupełnienia / poprawienia danych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dołączenia do dokumentacji również adresu e-mail w celu ułatwienia kontaktu ze strony firmy Randstad.

Dołożymy wszelkich starań, aby proces weryfikacji raportów i wypłacania odszkodowań przebiegał tak szybko i sprawnie, jak tylko będzie to możliwe.

W razie jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt z naszą infolinią dla aptek 0 801 607 607.

Z poważaniem,

[...........................................]

Firma Sanofi

Zał.

Komunikat Prezesa NRA w sprawie Atram

Formularz w sprawie wyplaty kwoty

Nota księgowa

Dane apteki

 

Uprzejmie informujemy, że

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie ogłosił nabór na stanowiska inspektorów farmaceutycznych:

Stanowisko 1: https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/3643

Stanowisko 2:https://nabory.kprm.gov.pl/site/ad/id/3643

 

12 października 2016 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika w Warszawie odbędzie się Konferencja nt. kluczowych zagadnień związanych z wdrażaniem DYREKTYWY FAŁSZYWKOWEJ W POLSCE I ZAGRANICĄ, która ma charakter otwarty.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

Szczegóły nt. konferencji:

http://www.warszawa.oia.org.pl/news/5263/zaproszenie-na-konferencje-nt-kluczowych-zagadnien.html

 

Komunikat dotyczący leku Apra