Czy pracodawca ma prawo narzucić minimalną ilość punktów na certyfikacie za udzielony jeden dzień urlopu szkoleniowego?

Czy pracodawca ma prawo narzucić minimalną ilość punktów na certyfikacie za udzielony jeden dzień urlopu szkoleniowego?

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy o zawodzie farmaceuty farmaceucie realizującemu ustawiczny rozwój zawodowy przysługuje na jego wniosek urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin urlopu szkoleniowego jest uzgadniany każdorazowo z pracodawcą. Farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 43 ust. 2 (kształcenie podyplomowe lub doskonalenie zawodowe).

Ustawodawca nie wskazał żadnych dodatkowych regulacji w tym zakresie – ani co do formy uzgadniania z pracodawcą takiego urlopu ani co do przedstawiania pracodawcy dokumentu poświadczającego udział farmaceuty w formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wskazywanie przez pracodawcę dodatkowych wymogów, nieprzewidzianych ustawą jak np. wskazywanie, jakie szkolenie (warte ile punktów) będzie uzasadniało otrzymanie urlopu, będzie stanowiło bezpodstawne ograniczenie do skorzystania z takiego urlopu.

Dla przykładu w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz wzoru karty rozwoju zawodowego farmaceuty przewidziano, że np. za każdy dzień udziału w kongresie przysługują 4 punkty, a za udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej przysługują 2 punkty. Nałożenie wymogu, że uprawniającym do otrzymania dnia urlopu szkoleniowego będzie przedłożenie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie np. 8 punktów szkoleniowych uniemożliwi pozyskanie urlopu na tego typu formy szkolenia.

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online