Obowiązujące przepisy

USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY!!!

Szanowni Państwo, 16 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty. Głównymi celami wyczekiwanej przez środowisko regulacji jest wykorzystanie potencjału zawodowego farmaceutów i aptek, stworzenie możliwości prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów oraz zapewnienie niezależności i samodzielności farmaceutów w...

Ustawy i Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 2 marca 2012 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami...