Porada 3 – “przesunięcia międzyapteczne”

Pytanie: Zarządzam kilkoma apteki, pod takim samym NIPem i REGONem - chciałbym wiedzieć, czy dozwolone są tak zwane "przesunięcia międzyapteczne" towaru między tymi aptekami. Jaka jest wykładnia prawa dotycząca tego zagadnienia? Odpowiedź:   Rozumiem zatem, że posiada Pan jedną ewidencję i leki są...

Porada 2 – Jaki jest status apteki szpitalnej….

Pytanie: Jaki jest status apteki szpitalnej w świetle ustawy refundacyjnej? Odpowiedz: pojęcie "apteka" w ustawie refundacyjnej odnosi się tylko i wyłącznie do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w rozumieniu Prawa farmaceutycznego - art. 2 pkt 2 ustawy refundacyjnej. Lek dostępny w aptece...

Porada 1-czy apteka ogólnodostępna….

Pytanie : Czy apteka ogólnodostępna jest świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.  Nr 122,poz. 696) i czy udziela świadczeń gwarantowanych ? Odpowiedź: Zgodnie z przywołaną...