Informacja prawna dot. skutków ustawy

Przekazujemy odnośnik do informacji prawnej na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek.

Informacja prawna na temat skutków ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021, poz.72), w szczególności w zakresie nowych obowiązków rejestracyjnych aptek