Informacja

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem w sprawie II GSK 1971/21 zdnia 17 października 2022 roku oddalił skargi kasacyjne przedsiębiorcyoraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od wyroku WojewódzkiegoSądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 roku, wsprawie o sygnaturze akt VI SA/Wa 707/20. Sprawa dotyczyła przeniesieniazezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej z podmiotu leczniczegona przedsiębiorcę. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Gdańsku decyzjąz dnia 4 września 2019 roku dokonał przeniesienia zezwolenia, jednakGłówny Inspektor Farmaceutyczny wskutek odwołania wniesionego przezGdańską Okręgową Izbę Aptekarską decyzją z dnia 10 stycznia 2020 rokuuchylił wspomnianą decyzję i odmówił przeniesienia zezwolenia. Wuzasadnieniu wskazano, że wobec powiązania przedsiębiorcy z innymprzedsiębiorcą umową franczyzy, umową o świadczenie usług centralnychoraz umową pożyczki i zastawu rejestrowego ustalono, że przedsiębiorcyci stanowią wspólnie grupę kapitałowa posiadającą więcej niż 1% aptekogólnodostępnych na terenie województwa pomorskiego. Przedsiębiorcazaskarżył niekorzystną dla siebie decyzję, jednak Wojewódzki SądAdministracyjny jego skargę oddalił.W ustnych motywach wygłoszonych tuż po publikacji wyroku Naczelny SądAdministracyjny wskazał, że umowa franczyzy sama w sobie nie przesądza oistnieniu grupy kapitałowej między franczyzodawcą a franczyzobiorcą.Uznał jednak argumentację Izby, że każda sprawa musi być badanaindywidualnie. W niniejszej sprawie natomiast powiązanie franczyzodawcyz franczyzobiorcą było bardzo silne i wynikało ze wszystkich umówłączących strony, co miało przełożenie na stwierdzenie istnienia grupykapitałowej. Naczelny Sąd Administracyjny uznał przy tym, że inspekcjafarmaceutyczna jak najbardziej posiada kompetencje do badania takichpowiązań i nie musi się posiłkować wsparciem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów.Tego samego dnia w oparciu o zbliżony stan faktyczny Naczelny SądAdministracyjny oddalił skargi kasacyjne przedsiębiorców i RzecznikaMałych i Średnich Przedsiębiorców w sprawach o sygnaturach akt II GSK1756/21 i II GSK 2505/21, w których jednym z uczestników była DolnośląskaIzba Aptekarska. We wszystkich sprawach stroną były również  NIA i ZAPPA.

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online