Komunikat MZ w sprawie stosowania art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne