BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

09.03.2009/85Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Oddział w Gdańsku
we współpracy z firmą Servier Polska
zaprasza na
zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu
25 marca 2009 r. (środa), o godz. 17.15
w Audytorium Maksimum (dużej sali wykładowej) Wydziału Farmaceutycznego AMG (Gdańsk, al. Gen. J. Hallera 107).

Uczestnicy spotkania otrzymują 2 punkty edukacyjne

W programie wykłady n.t.:

1. ”Epidemiologia, patogeneza i terapia przewlekłej choroby żylnej kończyn dolnych”
2. „Choroba hemoroidalna – rozpoznawanie, leczenie, zapobieganie”

Prowadzenie – dr. n. med. Grzegorz Michalski
            
Prezes
Dr farm. Piotr Kowalski

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

02.03.2009/84

dot. dystrybucji preparatu CLEXANE

Naczelna Izba Aptekarska informuje, że nowe listy refundacyjne będą obowiązywały

od  16  marca  2009r.