Autor -admin

Szczepienia w aptekach

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Więcej informacji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Szanowni Państwo, od 11.01.2022r. obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Zgodnie z § 2. Do dnia 1 września 2022 r. szczepienia ochronne przeciw COVID-19...

Biuro nieczynne

Szanowni  Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 07.01.2022r. (piątek) biuro Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej będzie nieczynne - wolne za 01.01.2022r.

OBOWIĄZEK SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 PERSONELU MEDYCZNEGO. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

23 grudnia br. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.  Zgodnie z dokumentem, od 1 marca 2022 r., obowiązkowi szczepień przeciw COVID-19 podlegają: 1) osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U....