Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:
Komunikat do właścicieli Aptek i Okręgowych Izb Aptekarskich!

Wspólnie z Hurtownią Aptekarską GALENICA NOVA z Poznania podjęliśmy  inicjatywę zaskarżenia Ustawy Refundacyjnej w części dotyczącej urzędowych marż detalicznych na leki refundowane. Powodem zaskarżenia jest przyjęta w Ustawie Refundacyjnej w art.7 pkt 4 definicja urzędowej marży detalicznej oraz tryb ogłaszania nowych cen detalicznych powodujących straty w aptekach oraz konieczność sprzedaży leków poniżej cen zakupu.
Kancelaria Radców Prawnych z Poznania przygotowująca wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego wykazała w sposób nie budzący wątpliwości naruszenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców prowadzących apteki.
Jeżeli uznają Państwo nasze działania za słuszne, proszę wydrukować załączoną "Deklarację poparcia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich" i przesłać listem zwykłym lub zbiorczym na adres GALENICA NOWA Sp.z o.o., ul.Szczepankowo 130 , 61-306 Poznań.
Deklaracje zostaną załączone do wniosku.
mgr farm.Eugeniusz Bukiewicz
Apteka Farmed Warszawa