KOMUNIKAT Narodowego Funduszu Zdrowia

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą, aby na przesyłanych zawiadomieniach dotyczących numerów kont bankowych aptek zamieszczane były pełne dane adresowe banku, w którym apteka posiada konto. 

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
09.06.08/60

BIULETYN  INFORMACYJNY
AKADEMII  MEDYCZNEJ  W  GDAŃSKU

02.06.08/59

KOMUNIKAT Narodowego Funduszu Zdrowia

BIULETYN INFORMACYJNY

AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU

19.05.08/58