Komunikat NRA z prośbą o aktywne wsparcie projektu realizowanego przez IMS Health

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska uprzejmie informuje o Konferencji Homeopatycznej

która odbędzie się 29 września 2013r. w Poznaniu szczegóły na stronie

Wielkopolskiego Towarzystwa Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów w Poznaniu:

www.lekarzehomeopaci.pl.

PLAKAT INFORMACYJNY

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. mgr farm. Ewy  Więckowskiej
Prezesa  Okręgowej  Rady  Aptekarskiej  w  Olsztynie,  skarbnika i członka Prezydium
Naczelnej  Rady  Aptekarskiej.
Msza Święta żałobna odprawiona zostanie w piątek  20 maja o godz. 1200  w Kościele
Chrystusa Odkupiciela Człowieka, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w  Olsztynie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po Mszy Św. na cmentarzu komunalnym
w Olsztynie przy ul. Poprzecznej.
Rodzinie oraz najbliższym przekazujemy  serdeczne wyrazy współczucia
w imieniu
członków  Gdańskiej  Okręgowej  Rady  Aptekarskiej

mgr farm.  Michał  Pietrzykowski
Prezes  Gdańskiej  Okręgowej  Rady  Aptekarskiej

informacje dot. walidacji i weryfikacji