Pytanie:

Zarządzam kilkoma apteki, pod takim samym NIPem i REGONem - chciałbym wiedzieć, czy dozwolone są tak zwane "przesunięcia międzyapteczne" towaru między tymi aptekami. Jaka jest wykładnia prawa dotycząca tego zagadnienia?

Odpowiedź:

 

Rozumiem zatem, że posiada Pan jedną ewidencję i leki są nabywane również na ogólną Pana firmą, a nie na poszczególne oddziały. Jeśli tak, to powyższej sytuacji nie należy traktować nagannie. Prawo farmaceutyczne wskazuje jedynie, iż apteka nie może się zaopatrywać u innej apteki, a musi to czynić u podmiotów do tego wskazanych tj. wyłącznie hurtownie farmaceutyczne, składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych. Z przedstawionego przez Pana opisu wynika, że jest to jedna działalność prowadzona w kilku miejscach – nie ma zatem przesunięć międzyaptecznych, albowiem przesunięcia te są w ramach jednego podmiotu gospodarczego.