W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 roku ulegnie zmianie odpłatność ryczałtowa za lek recepturowy i od 1 stycznia 2019 roku wynosić będzie 11,30 zł.

Podstawa prawna:

– Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, art. 6 ust. 7 (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1844 z późn. zm.);

– Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1794).

Żródło

Ulgi dla aptek-odliczenie sprzętu

kartka11

Szanowni Państwo,

  • w załączeniu poniżej uprzejmie przekazujemy informację z Fundacji KOWAL
  • w sprawie weryfikacji autentyczności leków serializowanych od 9 lutego 2019 r.

weryfikacja autentyczności leków serializowanych

W związku z opublikowaniem przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Suplementu 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej (Suplement 2018 FP XI), z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Pani Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej, w załącznikach poniżej przekazujemy Państwu  komunikat URPL dotyczący Suplementu 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej (Suplement 2018 FP XI)

Dziennik Urzędowy

Inf.o suplemencie 2018