Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

ODPADY - do 15 marca 2018r. za 2017r.

 

Zgodnie z przepisami, wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie przedkłada się marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zestawienie danych o odpadach należy sporządzić na wzorach formularzy stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych o odpadach, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze. 

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Środowiska udzieloną Naczelnej Izbie Aptekarskiej w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 06* - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne , inne niż wymienione w 18 01 06

16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 - opakowaniu ze szkła

16 02 13* - zużyte świetlówki.

16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek

6 03 04 - gaśnice

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez pacjentów. Tego typu odpady są zaklasyfikowane pod kodem : 20 01 31 oraz 20 01 32 i nie powinny być ujmowane w niniejszym sprawozdaniu.

Przeterminowane leki wytworzone w aptece klasyfikowane są pod kodem: 18 01 08. i 18 01 09

LINK DO FORMULARZA ZESTWIENIA który po wypełnieniu i podpisaniu należy wysłać na adres: lub formularz    FORMULARZ

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Srodowiska i Rolnictwa

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

http://bip.pomorskie.eu/m,134,odpady.html

plakat mistrzostw w pływaniu

Harmonogram zawodów

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska serdecznie zaprasza na szkolenia farmaceutyczne

( uczestnictwo bez wcześniejszych zapisów), które odbędą się 28.02.2018 o godz. 16:00

w Hotelu Scandic Gdańsk

ul. Podwale Grodzkie 9

 

Tematy szkoleń:

Szkolenie I:

“Czy wprowadzenie ustawy Ada jest gwarancją poprawy sytuacji na rynku aptek? Narzędzia analityczne pomocne w aptece” – Stanisław Kasprzyk, IQVIA Technology Solutions Poland Sp. z o.o. 

Szkolenie II 

"Środki techniczne niezbędne do raportowania w systemie ZSMOPL" -Adam Aleksandrowicz, IBS Poland Sp. z o.o.

 

 

Szanowni Państwo!
zapraszamy farmaceutów, studentów farmacji oraz innych pracowników służby zdrowia na rekolekcje wielkopostne oraz sympozjum pt. Krytyczne spojrzenie na homeopatię, które odbędzie się w dniach 16-18 marca 2018 roku w Warszawie w Domu Rekolekcyjnym UKSW - Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3. Rekolekcje poprowadzi ks. Jakub Nagi.
W ramach sympozjum odbędą się następujące wystąpienia: homeopatia okiem farmaceuty (jak działa?)  - mgr farm. Jacek Brodziński;  okiem lekarza (czy leczy?) - dr Konstanty Radziwiłł; okiem teologa (czy stosować ?) - ks. dr Mariusz Gajewski oraz homeopatia jako zagrożenie duchowe - ks. Andrzej Grefkowicz i świadectwo - lek. med. Małgorzata Kozieł.
Szczegóły

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji

ROLA FARMACEUTY W PROCESIE LECZENIA PACJENTA

organizowanej 10.03.2018r. w Gdańsku (sobota, godz. 08.30 – 15.40) w hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 2. 

Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej jest nieodpłatny i istnieje możliwość zdobycia 4 pkt. twardych oraz 4 pkt. miękkich.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia do biura organizacyjnego:

online: www.edukacjaimedycyna.com/konferencje.php

mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel: 22 654 55 98

Ilość miejsc ograniczona

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW :

Konferencja 10.02.2018