Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Pełna treść ogłoszenia, zasady naboru oraz wymagania organizacyjne dostępne są pod adresem:

https://www.nfz-olsztyn.pl/farmaceuta/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-do-narodowego-programu-szczepien-przeciw-covid-19-dla-podmiotow-prowadzacych-apteki-ogolnodostepne-,29.html

Poniżej przekazujemy formularz zgłoszeniowy oraz treść oświadczenia, niezbędne do zakwalifikowania podmiotu do Narodowego Programu Szczepień.

Filmy instruktażowe dotyczące kwalifikacji do szczepień, zasad zamawiania szczepionek oraz obsługi Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS) dostępne są na stronie CentrumMedycznego Kształcenia Podyplomowego pod adresem: https://www.cmkp.edu.pl/vaxstopcovid

Załączniki