Ważne!!! Składki członkowskie!

Szanowni Państwo,

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021  r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021, poz. 97). Wprowadza ona szereg nowych  rozwiązań, w tym także do ustawy o izbach aptekarskich. Jednym z nowych  przepisów, jest przepis art. 8f regulujący przypadki stanowiące podstawę do skreślenia z rejestru farmaceutów. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się o zweryfikowanie salda opłacanych składek oraz uregulowanie ewentualnych  zaległości. Jak bowiem z powyższego wynika  istnienie wspomnianej zaległości uprawniać będzie do skreślenia danego  farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego
skutkami dla wykonywania przez niego zawodu tj. uniemożliwieniem  wykonywania czynności zawodowych w postaci wystawiania recept
farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, realizacji  recept w aptekach, podpisywania zestawień refundacyjnych, prowadzenia
apteki jako kierownik oraz hurtowni farmaceutycznej jako osoba  odpowiedzialna, etc.

Jednocześnie Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z  art. 23 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej zawinione
niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej.

W razie wątpliwości Biuro GOIA udzieli wszelkich informacji na temat
salda opłacanych składek oraz odpowie na Państwa pytania w tym zakresie.

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online