Ustawy i Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

2 marca 2012 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

więcej -> tekst rozporządzenia (pdf.)

Wszystkie uregulowania prawne są zamieszczone w

Biuletynie Informacji Publlicznej Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Prawo wykonywania zawodu

Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawy

Ustawa o zawodzie farmaceuty

Prawo farmaceutyczne

Ustawa o izbach aptekarskich

Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego

Ustawa refundacyjna

Rozporządzenia

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Dz.U. z 09.03.2012, poz. 260tekst rozporządzenia

Dz.U z 30.12.2012, poz. 1506zmiana

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 321 2013.03.08zmiana

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1293 2013.11.08 – zmiana

Dz.U.2018 nr 0 poz.745 2018.04.17 tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Dz.U. 2008 nr 57 poz. 347 tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

Dz.U. 2002 nr 126 poz. 1082 tekst rozporządzenia
Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1032 zmiana

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych

Dz.U. 2003 nr 132 poz. 1238 tekst rozporządzenia
Dz.U. 2007 nr 59 poz. 403 zmiana

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy produktów leczniczych

Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1327 – tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R

Dz.U. 2003 nr 21 poz. 181 – tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”

Dz.U. 2010 nr 23 poz. 119 tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216 tekst rozporządzenia

Dz.U. 2011 nr 10 poz. 55 zmiana

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta

Dz.U. 2005 nr 70 poz. 636tekst rozporządzenia

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych

Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1566 – tekst rozporządzenia

 

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online