Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie protestu osób wykonujących zawody medyczne