Ubezpieczenie OC farmaceutów

Przedmiotem ubezpieczenia, jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem lub zaniechaniem, podczas wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone pracodawcy.

Suma Gwarancyjna dotycząca OC wynosi 300.000zł na jedno zdarzenie oraz 3.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Suma Gwarancyjna dotycząca szkód wyrządzonych pracodawcy wynosi 10.000 zł

Mając na uwadze powyższy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty, informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty od 16.04.2021r., polisa obejmuje również szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej wynikającej ze sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług farmaceutycznych. Działalność lecznicza farmaceuty, zgodnie z Rozporządzeniem MZ , to również, wykonywanie szczepień, w tym przeciwko covid-19.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Naruszenie Praw Pacjenta. Suma Gwarancyjna do 5.000 EUR na jedno zdarzenie oraz do 25.000 EUR na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.

Zgłoszenie szkody: – formularz online: https://inter-direct.pl/zglos-szkode/

– infolinia: 801 803 000 lub 22 333 77 33 („wybierz 3”)

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu lub naszej placówki:

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk

Dorota Martowicz

Dyrektor Oddziału w Gdańsku

tel. kom. 507 126 466, e-mail: dorota.martowicz@interpolska.pl

 

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online