PRZYPOMINAMY- OD 01.07.2021r. NOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Tylko osoby z opłaconymi składkami mają ubezpieczenie OC i dostęp do opieki prawnej Lex Secure!

UWAGA– zmiany w składkach członkowskich.

 Szanowni Państwo!

XXX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Farmaceutów zdecydował uchwałą o ujednoliceniu składek członkowskich. W związku z tym Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska uchwałą nr 1307 z dnia 25.05. 2021, po dogłębnej analizie ekonomicznej, ustaliła wysokość miesięcznej składki w kwocie 45 zł. Zwolnieni z płacenia składek są jedynie członkowie będącymi emerytami lub rencistami niewykonującymi zawodu poprzez pracę zarobkową. Obecnie, zgodnie z sugestią Naczelnej Komisji Rewizyjnej, większość Izb ma jednolite składki.

Dla znacznej części z Państwa kwota 45 zł. stanowi wzrost płaconej składki, w odniesieniu do dotychczas obowiązującej, dla pewnej części obniżkę. Dotychczasowa wysokość składki była uchwalona ponad 20 lat temu. W tym horyzoncie czasowym bardzo dużo się zmieniło. Nastąpił 3 krotny wzrost przeciętnego wynagrodzenia, 4 krotny wzrost płacy minimalnej, 2 krotny wzrost składki odprowadzanej do Naczelnej Izby Aptekarskiej, rosły bieżące koszty, a podstawowa składka członkowska w naszej Izbie pozostawała na niezmienionym poziomie. Co więcej, w miarę możliwości, obniżaliśmy składkę dla kierowników aptek.

Decyzją ostatniego Zjazdu dokonano zakupu lokalu na potrzeby siedziby i biura GOIA, przez co nasza Izba dołączyła do większości OIA posiadających własny lokal i jednocześnie udało się uchronić przez lata gromadzone środki przed rosnącą inflacją. W przyszłej składce zawarte są znaczące wartości dodane. Od lipca tego roku każdy farmaceuta płacący regularnie składki będzie miał dostęp do 24 godzinnych nielimitowanych porad prawnych udzielanych przez kancelarię Lex Secure. Opinie prawne obejmować będą nie tylko sprawy zawodowe ale i prywatne.

W związku z przyjęciem przez Sejm regulacji prawnych umożliwiających szczepienia zarówno przeciw Covid -19 jak i inne szczepienia w aptekach, koniecznym stało się zwiększenie zakresu ubezpieczeń jak i kwot OC farmaceutów. Od 1 czerwca będzie to kwota do 300 tys. zł. przypadająca na 1 zdarzenie. Ubezpieczenie to również otrzymujecie w ramach płaconych składek.

Uchwalona, urealniona wysokość składki da możliwość realizację bieżących potrzeb Izby, opłacenie wymienionych wartości dodanych i jednocześnie wytworzy pewną strefę buforową na realizację przyszłych potrzeb, które mogą się pojawić nagle i trzeba będzie im podołać jak przystało na prężnie działającą Izbę. Ustalona składka stanowi kompromis taki który będzie służył wszystkim członkom GOIA.

 

W imieniu GORA

Michał Pietrzykowski

Prezes GORA

Załączniki

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online