USTAWA O ZAWODZIE FARMACEUTY!!!

Szanowni Państwo,

16 kwietnia br. wchodzi w życie ustawa o zawodzie farmaceuty.

Głównymi celami wyczekiwanej przez środowisko regulacji jest wykorzystanie potencjału zawodowego farmaceutów i aptek, stworzenie możliwości prawnych, które pozwolą aptekom na prowadzenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów oraz zapewnienie niezależności i samodzielności farmaceutów w wykonywaniu ich obowiązków zawodowych.

Więcej informacji