UTRZYMANIE WŁAŚCIWEGO STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ