Rekolekcje Pracowników Służby Zdrowia

i Ogólnopolska Pielgrzymka Jasna Góra

23-25 maja 2008 roku.

 
   

Warszawski Uniwersytet Medyczny
                                Wydział Farmaceutyczny                              

                              02-097 Warszawa, ul.  Banacha 1

Studium Kształcenia Podyplomowego                                           tel./fax: 22 / 57 20 974                                                                  

 w sprawie obowiązku farmaceutów dotyczącego informowania pacjentów

o uprawnieniach wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

BIULETYN INFORMACYJNY
AKADEMII MEDYCZNEJ W GDAŃSKU
14.04.08/54

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

w sprawie realizacji recept