Wyszukiwarka

indeks

 

indeks

 

 

 

Logowanie

Rejestracja jest niezbędną czynnością, abyś mógł dodać ogłoszenie w zakładce "Praca"
Wykonane przez:

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie do biura GOIA wszelkich przejawów nie respektowania zapisów prawa dotyczącego zakazu reklamy aptek.

 

Prosimy o dostarczanie ulotek itp. osobiście lub pocztą.

 

Zebrane materiały pomogą we wszczynaniu postępowań administracyjnych w sprawie zakazu reklamy aptek.

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że dnia 27 listopada 2013r. w konkursie nalewek zorganizowanym przez

 

Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie i Krakowską Izbę Aptekarską

 

I miejsce zdobyła

 

mgr farm. JUSTYNA RAUPUK Sekretarz Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

 

Pani Magister serdecznie gratulujemy!!

 

Szanowni Farmaceuci z aptek szpitalnych,

zapraszam na spotkania „przy kawie” organizowane już drugi rok co miesiąc w Katedrze Farmacji Stosowanej GUMed.

Celem spotkań jest przede wszystkim wzajemne poznanie się osób, które mają nieodpartą chęć zmian w sprawach, które od nich zależą, niezależnie od funkcji,

i oczywiście wymiana doświadczeń, poznawanie „nowinek”.

Zaczynamy zawsze w Katedrze Farmacji Stosowanej (Hallera 107), o stałej godzinie 17.00.

W przypadku większej liczby osób będziemy przenosić się do Apteki Szkoleniowej lub do innej sali.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 28 listopada (godz. 17.00).

Zapraszam wszystkich CHĘTNYCH.

 

Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

tel. 58-3491080 lub -85